Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

Katedra Dziewiarstwa

 

 

Strona główna

Historia

Pracownicy

Dydaktyka

Projekty

Publikacje

Materiały dydaktyczne

Koło Naukowe

Kontakt

 

Podmenu

W Katedrze prowadzone są następujące wykłady i ćwiczenia laboratoryjne:

1.     Podstawy dziewiarstwa,

2.     Modelowanie dzianin.

3.     Budowa i technologia dzianin.

4.     Budowa tekstyliów.

5.     Maszyny dziewiarskie i pończosznicze.

6.     Budowa i projektowanie dzianin.

7.     Technologia wyrobów dziewiarskich.

8.     Modelowanie procesów dziewiarskich i budowy dzianin.

9.     Podstawy technologii i budowy wyrobów.

10.  Technologia biotekstyliów dzianych.

W Katedrze prowadzone są prace dyplomowe na studiach dziennych inżynierskich i magisterskich oraz na studiach zaocznych, a także zajęcia na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych

Ponadto Katedra prowadzi studia podyplomowe z zakresu budowy dzianin oraz komputerowego projektowania dzianin.

Kurs projektowania i konstrukcji bielizny

Kurs „Komputerowe projektowanie dzianin” (STOLL)

Studia Podyplomowe

Opis: Opis: Opis: Opis: progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

Materiały dydaktyczne

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 13.09.2011  Webmaster: BGW

Początek strony