Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

Katedra Dziewiarstwa

 

 

Strona główna

Historia

Pracownicy

Dydaktyka

Projekty

Publikacje

Materiały dydaktyczne

Koło Naukowe

Kontakt

 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: KorlińskiWł

Władysław Korliński

prof. dr hab. inż. Władysław Korliński urodził się w 1933 roku w Orłowie koło Kutna.

Dyplom magistra inżyniera uzyskał w 1957 roku po ukończeniu studiów na Wydziale Włókienniczym. Siedem lat przepracował w przemyśle dziewiarskim.

W 1963 roku odbył studia doktoranckie.

Obowiązki dydaktyczno-naukowe podjął w 1965 roku w Katedrze Dziewiarstwa Politechniki Łódzkiej.

Stopień doktora uzyskał w 1968 roku, stopień doktora habilitowanego w 1978 roku, natomiast tytuł profesora nadzwyczajnego w 1988 roku.

Obecnie pracuje w Katedrze Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich.

Głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych są zagadnienia struktury dzianin i procesu dziania oraz ich ocena jakościowa.

Posiada łącznie 70 publikacji naukowych oraz 3 podręczniki akademickie. Prowadził 10 prac o charakterze stosowanym na rzecz przemysłu. Wypromował trzech doktorów.

Był prodziekanem Wydziału Włókienniczego w latach 1981-1984. W latach 1965-2000 prowadził także zajęcia dydaktyczne w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, a od 1994 roku jest konsultantem w Instytucie Technik i Technologii Dziewiarskich. Był członkiem czterech rad naukowych jednostek badawczo-rozwojowych.

Był wielokrotnie odznaczony, m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Leon Pfeifer

Witold Stanisław Żurek

Janusz Szosland

Zdzisław Mrożewski

Władysław Korliński

Kazimierz Kopias

Krzysztof Kowalski

Zbigniew Mikołajczyk

 

 

Aktualizacja: 13.09.2011  Webmaster: BGW

Początek strony