Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

Katedra Dziewiarstwa

 

 

Strona główna

Historia

Pracownicy

Dydaktyka

Projekty

Publikacje

Materiały dydaktyczne

Koło Naukowe

Kontakt

 

Podmenu

W latach 2010 ‑ 2011 Katedra Dziewiarstwa realizuje projekty

„ROZWÓJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ INNOWACYJNYCH TECHNIK I TECHNOLOGII PRZEMYSŁU TEKSTYLNO – ODZIEŻOWEGO”

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”

W ramach tego projektu zrealizowano:

·                 Remont kapitalny Laboratorium Maszyn Dziewiarskich,

·               Zakup szydełkarki płaskiej sterowanej numerycznie firmy STOLL typ CMS 740 „knit and wear” – szydełkarka wyspecjalizowana do wytwarzania wyrobów w pełni odpasowanych, bezszwowych,

·               Zakup szydełkarki płaskiej sterowanej numerycznie firmy STOLL typ CMS 530 HP, przystosowanej do wytwarzania dzianin o przeznaczeniu technicznym,

·               Przystosowanie posiadanej szydełkarki STOLL CMS 330.6, E12 do wytwarzania wyrobów stosowanych w kompresoterapii,

·               Zakup Studia M1 Plus firmy STOLL ‑ nowoczesnego studia CAD/CAM kompatybilnego z zakupionymi szydełkarkami,

·               Organizację nowego laboratorium „Szydełkarek płaskich sterowanych numerycznie”

Realizacja tego projektu umożliwi podjęcie badań nad dzianinami technicznymi, medycznymi oraz nad nową grupą wyrobów dzianych w pełni odpasowanych, bezszwowych.

 

MODSIMTEX

Koordynatorem wydziałowym jest

 prof. dr hab. I. Krucińska;

a jednostkami uczestniczącymi są Katedry: K-48, K-46, K-411.

Projekt z komponentu "Wspólpraca" z obszaru tematycznego 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (Nanosciences, nanotechnologies, and new production technologies NMP)

Termin realizacji: 01.11.2008 - 01.04.2012

Budżet: 4.5 mln. EUR.

Realizatorzy:

INTEXTER-UPC, KELMEG-UPC, INFOTEX (Hiszpania),

Politechnika Łódzka (Polska),

TUL, SPOLSIN, TFA (Czechy),

STFI, DTIF-MR, HEIMBACH, ROEDERS (Niemcy),

SANTONI (Włochy),

BMS (Belgia).

Cel projektu.

Opracowanie systemu, który będzie znacznie ograniczać koszty opracowania nowych technicznych wyrobów włókienniczych poprzez ograniczenie czasu, energii i surowców.

Zdecydowana większość istniejących systemów zdolnych do symulacji wyrobów włókienniczych jest ograniczona do wizualnej reprezentacji, bez żadnych mechanicznych lub fizycznych oceny właściwości tekstylnego struktur. Narzędzia te nie biorą pod uwagę konfiguracji maszyn, więc nie są one w stanie pomóc w instalacji produkcji maszyn.

Celem projektu jest stworzenie wirtualnej symulacji, z wykorzystaniem metody elementów skończonych i sieci neuronowych, fizyczno-mechanicznych właściwości tekstylnych struktur zorientowanej na szybkie ustawienie maszyn w procesie produkcji tekstylnych wyrobów (przędze, tkaniny, dzianiny, włókniny).

 

===========================================================================

Program „Leonardo da Vinci”

Katedra Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich Wydziału Technologii materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej uczestniczyła jako jeden z 13 partnerów w dwuletnim programie europejskim Leonardo da Vinci w zakresie włókiennictwa n.t. Innovative, using multimedia E-Learning for Tekstile Industry e-Tex”.

Katedra opracowała multimedialny program nauczania dotyczący technologii i budowy wyrobów dziewiarskich.

W projekcie uczestniczyło sześć uniwersytetów technicznych: Liberec (Czechy), Leeds (Wielka Brytania), Krefeld (Niemcy), Dornbirn (Austria), Minho (Portugalia), Łódź (Polska), oraz stowarzyszenia włókiennicze i zakłady przemysłowe z wyżej wymienionych krajów.

Koordynatorem projektu był Ośrodek Kształcenia Gospodarki Saksonii (Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft E V ).

Obecnie, po zakończeniu wszystkich prac nad projektem, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów dysponuje nowoczesnym, multimedialnym programem nauczania z zakresu włókiennictwa zawierającym bogatą wizualizację procesów, technik i budowy tekstyliów oraz ćwiczenia sprawdzające wiedzę, co w znaczącym stopniu przyniesie nową jakość w kształceniu studentów.

 

 

Opis: Opis: progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 13.09.2011  Webmaster: BGW

Początek strony