Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

Katedra Dziewiarstwa

 

 

 

Publikacje o zasięgu międzynarodowym:

Artykuły w czasopismach wydanych w Polsce:

1.      Włodarczyk B.,Kowalski K.:”A Discrete Probalistic Model of Forces in a Visco-elastic Thread Pulled Through a Drawing Zone,, Fibres & Textiles in Eastern Europe. 2008 Vol. 16, Nr 1 s. 44-49 . lista filadelfijska” ISSN: 1230-3666

2.      Włodarczyk B.,Kowalski K.: “Analysis of the Process of Pulling a Thread Through a Friction Barrier Considering the Non-uniforminty of Visco-Elastic Properties of Yarns and Their Random Changes”,  Fibres  & Textiles in  Eastern  Europe.  2008  Vol. 16, Nr 4  s. 78-84 . “ lista filadelfijska”, ISSN: 1230-3666

Referaty z konferencji organizowanych  za granicą

44 Congres IFKT “ Knitting Round the Clock”, St.Petersburg , 23-27 September 2008

1.        Z. Mikołajczyk „ Modeling of Knitting  process on Warp-Knitting  Machines. 44 Congres IFKT “ Knitting Round the Clock”, St.Petersburg , 23-27 September 2008  6 p. ( referat )

4th International Textile, Clothing & Design Conference- Magic World of Textiles, Oktober 05-08., 2008, Dubrownik, Croatia

1.      Bendkowska W., Bogdan A, Kopias K, Kłonowska M. Thhermal Manekin Evaluation of Mocroclimater Cooling Vests  Containing PcMs. , 4th   Intrnational  Textile, Clothing & Design Conference- Magic World of Textiles, Oktober 05-08., 2008,  Dubrovnik, Croatia, p. 1-6. ISBN: 978-953-7105-26-6

15th International  Conference STRUTEX “Structure and Structural Mechanics of  Textile Fabrics”. December 2008, Technical University of Liberec, Harcov,

1.      B.Supeł, Z. Mikołajczyk:”Warp Distance  3D  Knitted FFabric  Displacement Simulation” .15th International Conference STRUTEX “Structure and Structural Mechanics of Textile Fabrics”. December 2008, Technical University of Liberec, Harcov, p.205-207  (poster) ISBN: 978-80-7372-418-4

Publikacje o zasięgu krajowym i lokalnym

Monografie

1.      Kowalski K.: „Identyfikacja  procesu dziania na szydełkarkach” Polska Akademia Nauk Oddział w  Łodzi Komisja Włókiennictwa,  2008 R., s. 136 ISBN: 978-83-86492-44-2

Patenty:

1.      Patent. Polska, nr 197209. „Napęd grzebieni igielnikowych krosna tkackiego „Int.Cl. D03D  49/00 (2006.01)  Politechnika Łódzka, Polska Twórcy: Kazimierz Kopias, Zbigniew Kossowski,  Opubl.  06.03.2008r.

2.      2. Patent. Polska, nr 199809. „Układ do pomiaru głębokości spychania igieł w procesie dziania na szydełkarkach „ Int.Cl. G01B 7/26 (2006.01) D04B 9/00 (2006.01)   Politechnika Łódzka, Polska Twórcy: Krzysztof Kowalski, Władysław Tarnowski    udzielony  28.11.2008r.

3.      3. Patent. Polska, nr 199809. „Przyrząd do wyznaczania punktów pomiaru właściwości mechanicznych na pończoszniczych wyrobach ściągaczowych”   Politechnika Łódzka, Polska Twórcy: Ledwoń Jolanta,  udzielony   28.09.2008r.

Artykuły w czasopismach wydanych w Polsce

1.      Włodarczyk Bogdan: ”Ocena niejednorodności właściwości mechanicznych nitek na podstawie analizy sił w nitce, w krótkiej strefie rozciągania” Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1013, Włókiennictwo, z. 64, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej   2008, s. 133- 153, ISSN: 0076-0331

2.      2 Śledzińska Katarzyna: „Technologia i własności dzianin wytwarzanych z półproduktów  przędzalniczych” Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1013, Włókiennictwo, z. 64, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej   2008, s. 73-90, ISSN: 0076-0331

3.      Olejniczak Zbigniew, Woźniak Bogusław, Kowalski Krzysztof „Jakość bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju”  Polska Akademia Nauk Komisja Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości, Politechnika Radomska Wydział Ekonomiczny Katedra Nauk o Jakości, Radom 2008, ISBN: 978-83-7351-330-3

4.      Pieklak K.:”Dzianiny Obiciowe”- cz.I , m-design,  meble/tkaniny/wzornictwo, nr 1, 2008, 3s.

5.      Pieklak K.:”Dzianiny Obiciowe”- cz.II , m-design,  meble/tkaniny/wzornictwo, nr 2, 2008, 2s.

Referaty z konferencji organizowanych w Polsce

1.      Kopias K., Korliński W., Kowalski K.,Ledwoń J., Mikołajczyk Z., Włodarczyk B., Kłonowska M.:   ”Problematyka prac badawczych prowadzonych w Katedrze Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich „  VIII  Międzynarodowe Sympozjum  Naukowo-Techniczne „ Zadania i  perspektywy  Europejskiego Przemysłu Dziewiarskiego,   26-28  czerwiec 2008, Szydłów.

2.      Kopias K., Kowalski K.,Ledwoń J., Mikołajczyk Z., Włodarczyk B .,Golczyk A ”Technologie dziewiarskie w opracowaniu multimedialnym”. VIII  Międzynarodowe Sympozjum  Naukowo-Techniczne    „ Zadania i perspektywy Europejskiego Przemysłu Dziewiarskiego”, 26-28 czerwiec 2008, Szydłów.

3.      Włodarczyk B., Kowalski K.:„Ocena niejednorodności właściwości mechanicznych przędzy, poprzez analizę zmienności jej  napięcia”. VIII  Międzynarodowe Sympozjum  Naukowo-Techniczne „Zadania i  perspektywy  Europejskiego Przemysłu Dziewiarskiego”,   26-28  czerwiec 2008, Szydłów.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „ Innowacyjne materiały i technologie w przemyśle obuwniczym i skórzanym”. Kraków, 27-28 listopada  2008r

1.      Olejniczak Z., Kowalski K.,Woźniak Bogusław:”Próba wskaźnikowej oceny jakości obuwia”. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „ Innowacyjne materiały i technologie w przemyśle obuwniczym i skórzanym”. Kraków, 27-28 listopada  2008r. s. 143-148, ISBN: 978-83-922656-6-5

XI Scientific Conference  of Faculty of  Material  Technologies and Textile  Design 07 March 2008 , Łódź,

1.      Supeł B., MikołajczykZ.,: “Identyfication of the Compression Process of Distance Knitted Fabrics on the Basis of Theoretical and Experimental Investigations”. XI Scientific Conference of Faculty of Material Technologies and Textile  Design 07 March 2008 , Łódź,  4 p. (referat).

2.      Pieklak K.,Mikołajczyk Z.:”Spatial Openwork-Designed Warp-Knitted Distance Fabrics”. XI Scientific Conference  of Faculty of  Material  Technologies and Textile  Design 07 March 2008, Łódź, 4p, (referat).

2008

2009

2010

2011

2012

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 13.09.2011  Webmaster: BGW

Początek strony