Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

Katedra Dziewiarstwa

 

 

Strona główna

Historia

Pracownicy

Dydaktyka

Projekty

Publikacje

Materiały dydaktyczne

Koło Naukowe

Kontakt

 

Ostatnia edycja kursu odbyła się w semestrze zimowym 2012/2013 r.,

Nowa edycja szkolenia odbędzie się, jeżeli swój zdecydowany udział zgłosi wymagane minimum 10 osób.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o studio STOLL M1PLUS oraz szydełkarki płaskie firmy STOLL

(CMS 530HP E5; CMS 740 KW E5.2; CMS 330.6 E12)

Tematyka szkolenia obejmuje:

·        podstawowe zagadnienia technologiczne dzianych wyrobów odpasowanych,

·        podstawowe zagadnienia programistyczne szydełkarek płaskich sterowanych komputerem, firmy STOLL.

Chętni do udziału w kolejnej edycji szkolenia, mogą się zapisać, przysyłając wypełniony formularz zgłoszenia na adres Katedry. Plik formularza zgłoszenia dostępny poniżej.

Formularz zgłoszenia

ZAPRASZAMY

Program i harmonogram szkolenia

„Projektowanie wzorów dzianin na komputerowych szydełkarkach firmy Stoll.”

Program Szkolenia ze szczegółowym wykazem godzin.

1.Budowa i projektowanie dzianin o splotach rządkowych                                                             12 godz.
(6 godz. wykład + 6 godz. laboratorium)

2.Wyroby odpasowane                                                                                                                     6 godz.
(2 godz. wykład + 4 godz. laboratorium)

a. Podstawy konstrukcji odzieży.

b.Fasony.

c. Zasady rozliczania wyrobu.

3.Ogólna budowa szydełkarki płaskiej sterowanej przy pomocy komputera                                   6 godz.
(1 godz. wykład + 5 godz. laboratorium)

a. Podstawowe parametry techniczno‑technologiczne.

b.Budowa zamków.

c. Punkt i suw referencyjny.

d.  Podstawowe komendy sterujące – podstawy języka SINTRAL.

4.Podstawowe zasady programowania                                                                                            6 godz.
(2 godz. wykład + 4 godz. laboratorium)

a. Budowa programu dziania – struktura plików programu dziania.

b.Algorytm dziania.

c. Podstawowe techniki projektowania dzianin i programowania.

5.Ogólna budowa i działanie studia komputerowego M1PLUS                                                      6 godz.
(1 godz. wykład + 5 godz. laboratorium)

6.Projektowanie i programowanie wzorzystych wyrobów półodpasowanych                                 12 godz.

a.       projektowanie i programowanie z użyciem narzędzi graficznych ułatwiających
i automatyzujących proces opracowania nowego wyrobu.

b.      ręczna korekta programu dziania.

c.       ręczne tworzenie projektu i programu dziania.

d.      optymalizacja użycia zasobów systemowych studia M1PLUS i maszyny dziewiarskiej.

7.Projektowanie i programowanie wyrobów odpasowanych.                                                          12 godz.

a.       techniki pozyskiwania projektów graficznych wzorów.

b.      zasady dostosowywania grafik komputerowych pozyskanych do celów dziewiarskich.

8.Projektowanie własne słuchaczy – ćwiczenia                                                                                20 godz.
(2 grupy po 10 godz. laboratorium)

9.Seminarium.                                                                                                                                   16 godz.

Razem                                                                                                               96 godz.

(12 godz. wykładu i 84 godz. laboratorium)

Liczba godzin uwzględnia 10 słuchaczy. W przypadku innej od założonej liczby uczestników wymiar godzin wynikający z podziału na grupy laboratoryjne może ulec zmianie.

Harmonogram zajęć szkolenia

„Komputerowe projektowanie dzianin na szydełkarkach firmy Stoll.”

Do pobrania: harmonogram (plik MSWord)

 

L.p

Zjazd

Tematyka zajęć.

1.

I zjazd

 1. Klasyfikacja wyrobów dziewiarskich.
 2. Budowa i wymiarowanie sylwetki ( dziecięcej, damskiej, męskiej)
 3. Konstrukcja form podstawowych (bluzka, spódnica, rękaw, kołnierz) i ich modelowanie.
 4. Rodzaje wykończeń dekoltów i dołu rękawów.
 5. Maszyny szwalnicze, próby szycia, ocena połączeń.

2.

II zjazd

Budowa i projektowanie dzianin o splotach rządkowych

 1. Elementy budowy dzianiny.
 2. Cykl tworzenia oczek normalnych i nabranych oraz regulacja ich wielkości.
 3. Sploty podstawowe, pochodne i zestawne.
 4. Sploty żakardowe klasyczne i dwuwarstwowe, ażurowe, warkoczowe, arany, żakardy fakturalne, intarsja.
 5. Formowanie kształtu wyrobów przez przełożenie oczek.
 6. Przygotowanie rozliczenia wyrobu.

3.

III zjazd

Ogólna budowa szydełkarki płaskiej sterowanej przy pomocy komputera (firmy STOLL).

 1. Podstawowe parametry techniczno‑technologiczne.
 2. Budowa zamków, ich demontaż i montaż.
 3. Punkt i suw referencyjny (demonstracja wykonania).
 4. Podstawowe komendy sterujące.
 5. Ćwiczenia indywidualne uczestników.

III zjazd

Podstawowe zasady projektowania dzianin i programowania maszyn dziewiarskich firmy STOLL

 1. Budowa programu dziania – elementy składowe kompletnego programu dziania.
 2. Algorytm dziania.
 3. Projektowanie dzianiny wzorzystej o niezbędnych wymiarach.
 4. Wirtualne wycinanie kształtu elementu wyrobu.
 5. Kształtowanie brzegów elementów wyrobu, podlegających zszywaniu w procesie konfekcjonowania.

4.

IV zjazd

Ogólna budowa i działanie studia komputerowego M1PLUS

 1. Podstawowe funkcje studia M1PLUS.
 2. Rozpoczynanie nowego projektu – elementy które należy uwzględnić, zdefiniować.
 3. Metody i techniki pozyskiwania i przygotowywania rysunków raportów wzoru.
 4. Definicja pary igłowej i jej podstawowe funkcje (sposoby pracy).
 5. Opracowywanie projektu dzianiny i całego wyrobu oraz generowanie programu dziania.
 6. Symulacja procesu dziania.
 7. Obliczenia produkcyjno-technologiczne.
 8. Cwiczenia praktyczne.

IV zjazd

Projektowanie i programowanie wzorzystych wyrobów półodpasowanych.

 1. Projektowanie wzorów żakardowych.
 2. Projektowanie wzorów fakturalnych.
 3. Projektowanie wzorów intarsyjnych.
 4. Programowanie pracy wodzików przędzy.
 5. Testowanie programu dziania.
 6. Analiza programu i wyszukiwanie logicznych błędów programu dziania.
 7. Ćwiczenia praktyczne.

5.

V zjazd

Projektowanie i programowanie wzorzystych wyrobów półodpasowanych

 1. Programowanie pracy wodzików.
 2. Programowanie parametrów strukturalnych: ścisłości dziania, siły odbioru, prędkości przesuwu łoża igłowego, prędkości dziania itp.
 3. Wyszukiwanie logicznych błędów dziania i ich korekta.
 4. Ćwiczenia praktyczne.

V zjazd

Projektowanie i programowanie wzorzystych wyrobów półodpasowanych

 1. Programowanie pracy wodzików – intarsja – wprowadzanie wodzików do pracy i ich wyprowadzanie (wyłączanie) po dzianiu.
 2. Wyszukiwanie logicznych błędów dziania w napisanym programie.
 3. Ćwiczenia praktyczne.

6.

VI zjazd

Projektowanie i programowanie wyrobów odpasowanych.

 1. Programowanie skomplikowanego kształtu wyrobu.
 2. Programowanie brzegów wyrobu.
 3. Ćwiczenia praktyczne.

VI zjazd

Projektowanie własne słuchaczy.

 1. Projekt dzianiny żakardowej kolorowej.
 2. Projekt dzianiny żakardowej fakturalnej.
 3. Projekt dzianiny w poziome pasy.

7.

VII zjazd

Wprowadzenie do projektowania wyrobów bezszwowych „knit and wear”.

 1. Konstrukcja wyrobu.
 2. Przygotowanie rozliczenia wyrobu.
 3. Opracowanie programu dziania.

8.

VIII zjazd

Projektowanie własne słuchaczy.

 1. Łączenie różnych splotów w jednym wyrobie.
 2. Różne aspekty programowania długości wyrobu.

 

 

Kurs projektowania i konstrukcji bielizny

Kurs „Komputerowe projektowanie dzianin” (STOLL)

Studia Podyplomowe

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: progeCAD - alternatywa AutoCAD ® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 13.02.2013  Webmaster: BGW

Początek strony