Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

Katedra Dziewiarstwa

 

 

Strona główna

Historia

Pracownicy

Dydaktyka

Projekty

Publikacje

Materiały dydaktyczne

Koło Naukowe

Kontakt

 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Żurek Witold

Witold Żurek

prof. dr inżWitold Stanisław Żurek urodził się w 1918 roku w Pojałowicach. Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej w latach 1936-1939, a w latach 1945-1946 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, gdzie w roku 1948 otrzymał dyplom magistra inżyniera.

W roku 1956 otrzymał stopień kandydata nauk technicznych na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1964 roku, a w roku 1975 ‑ profesora zwyczajnego. W roku 1990 został wybrany na członka korespondenta Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.

Od roku 1945 pracuje w Politechnice Łódzkiej na Wydziale Włókienniczym.

W latach 1960-1969 był kierownikiem Zakładu Włóknoznawstwa, a od roku 1981 do 1988 był zastępcą dyrektora Instytutu Metrologii, Włóknin i Odzieżownictwa. W latach 1946-1951 był kierownikiem Zakładu w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi, a w latach 1971-1974 samodzielnym pracownikiem nauki w tymże Instytucie.

Działalność naukowa dotyczy struktury włókien i wyrobów włókienniczych w aspekcie inżynierii materiałowej włókienniczej, metrologii włókienniczej, kwalitonomii włókien i wyrobów włókienniczych.

W tym zakresie opracował sam lub z zespołem współautorów 4 monografie oraz 150 prac badawczo-naukowych opublikowanych i przedstawianych na konferencjach. Na marginesie tych prac powstało ponad 10 patentów dotyczących nowych metod badań. Wypromował 27 doktorów.

Za działalność społeczną i naukową został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP.

W 1988 roku otrzymał Nagrodę Naukową m. Łodzi.

W roku 1995 otrzymał tytuł doktora honoris causa na Politechnice Łódzkiej.

Po przejściu na emeryturę w roku 1989 pracował do 1998 roku na części etatu.

Zmarł w 2011roku

Leon Pfeifer

Witold Stanisław Żurek

Janusz Szosland

Zdzisław Mrożewski

Władysław Korliński

Kazimierz Kopias

Krzysztof Kowalski

Zbigniew Mikołajczyk

 

 

Aktualizacja: 13.09.2011  Webmaster: BGW

Początek strony